دانلود انواع کتاب در زمینه های گوناگون

 • /

  جنگل سفید

 • /

  جنگل سفید

 • /

  جنگل سفید

 • /

  جنگل سفید

 • /

  جنگل سفید

۱۱ مطلب با موضوع «نکته های ناب زندگی» ثبت شده است

برنده مسابقه بین شیر و آهودر مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوان برنده می شوند؛ چون شیر

برای غذا می دود و آهو برای زندگی، پس « هدف مهم تر از نیاز است »

 • شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
 • ۲۱

حماقتحماقت هایی هستند که با یادآوری آنها می خندیم و

     این حماقت ها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند...

 • پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
 • ۱۴

بزرگترین مصیبت برای یک انسانبزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی

برای حرف زدن داشته باشد، نه شعور لازم برای خاموش ماندن

 • شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
 • ۱۴

بغض
بغض هایت را برای خودت نگه دار؛

گاهی سبک نشوی سنگین تری....

 • جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
 • ۱۰

زمین خوردن


از زمین خوردن کسی شاد مشو که نمی دانی

گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد...

 • دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
 • ۹

قدرت واقعی


قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد پیروز میدان باشید،

قدرت واقعی یعنی آن قدر عاقل و بالغ شده باشید که از کنار حرف های پوچ

و غیر منطقی آدم های مزاحم و آشوبگر با بی توجهی و بی محلی رد شوید.

 • يكشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
 • ۸

آنها به پشت سر شما تعلق دارند     به کسانی که پشت سر شما حرف می زنند بی اعتنا باشید؛

     آنها به همانجا تعلق دارند، یعنی دقیقا پشت سر شما...

 • جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
 • ۷

اسراراسرار خویش به کسی مگوی؛ زیرا سینه ای که در حفظ راز خود

به ستوه آید، از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد.

 • دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
 • ۷

خیانت، دروغ، ترسسرچشمه خیانت «دروغ» است وسرچشمه دروغ «ترس» و

سرچشمه ترس؛ گذشته ای است که تو را ساخته است... • يكشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
 • ۷

عیب جویی


در بدترین ما آنقدر خوبی هست و در بهترین ما آنقدر بدی هست

که هیچ یک از ما را شایسته نیست از دیگران عیب جویی کنیم


 • دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
 • ۲۰