تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جملات زیبا» ثبت شده استدر مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوان برنده می شوند؛ چون شیر

برای غذا می دود و آهو برای زندگی، پس « هدف مهم تر از نیاز است »


جنگل سفید ۹۵-۶-۰۶ ۲۳ ۶ ۳۷۲

جنگل سفید ۹۵-۶-۰۶ ۲۳ ۶ ۳۷۲
حماقت هایی هستند که با یادآوری آنها می خندیم و

     این حماقت ها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند...


جنگل سفید ۹۵-۵-۲۸ ۱۴ ۳ ۲۳۲

جنگل سفید ۹۵-۵-۲۸ ۱۴ ۳ ۲۳۲
بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی

برای حرف زدن داشته باشد، نه شعور لازم برای خاموش ماندن


جنگل سفید ۹۵-۵-۲۳ ۱۴ ۴ ۲۳۸

جنگل سفید ۹۵-۵-۲۳ ۱۴ ۴ ۲۳۸

بغض هایت را برای خودت نگه دار؛

گاهی سبک نشوی سنگین تری....


جنگل سفید ۹۵-۵-۲۲ ۱۰ ۳ ۲۵۳

جنگل سفید ۹۵-۵-۲۲ ۱۰ ۳ ۲۵۳از زمین خوردن کسی شاد مشو که نمی دانی

گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد...


جنگل سفید ۹۵-۵-۱۸ ۹ ۳ ۲۲۳

جنگل سفید ۹۵-۵-۱۸ ۹ ۳ ۲۲۳
     به کسانی که پشت سر شما حرف می زنند بی اعتنا باشید؛

     آنها به همانجا تعلق دارند، یعنی دقیقا پشت سر شما...


جنگل سفید ۹۵-۵-۱۵ ۷ ۲ ۱۵۷

جنگل سفید ۹۵-۵-۱۵ ۷ ۲ ۱۵۷
اسرار خویش به کسی مگوی؛ زیرا سینه ای که در حفظ راز خود

به ستوه آید، از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد.


جنگل سفید ۹۵-۵-۰۴ ۷ ۲ ۹۶

جنگل سفید ۹۵-۵-۰۴ ۷ ۲ ۹۶در بدترین ما آنقدر خوبی هست و در بهترین ما آنقدر بدی هست

که هیچ یک از ما را شایسته نیست از دیگران عیب جویی کنیمجنگل سفید ۹۵-۴-۲۸ ۲۰ ۵ ۲۲۹

جنگل سفید ۹۵-۴-۲۸ ۲۰ ۵ ۲۲۹