تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جملات قصار» ثبت شده استدر مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوان برنده می شوند؛ چون شیر

برای غذا می دود و آهو برای زندگی، پس « هدف مهم تر از نیاز است »


جنگل سفید ۹۵-۶-۰۶ ۲۳ ۶ ۴۵۱

جنگل سفید ۹۵-۶-۰۶ ۲۳ ۶ ۴۵۱
حماقت هایی هستند که با یادآوری آنها می خندیم و

     این حماقت ها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند...


جنگل سفید ۹۵-۵-۲۸ ۱۴ ۳ ۲۹۶

جنگل سفید ۹۵-۵-۲۸ ۱۴ ۳ ۲۹۶
بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی

برای حرف زدن داشته باشد، نه شعور لازم برای خاموش ماندن


جنگل سفید ۹۵-۵-۲۳ ۱۴ ۴ ۲۸۶

جنگل سفید ۹۵-۵-۲۳ ۱۴ ۴ ۲۸۶

بغض هایت را برای خودت نگه دار؛

گاهی سبک نشوی سنگین تری....


جنگل سفید ۹۵-۵-۲۲ ۱۰ ۳ ۳۲۱

جنگل سفید ۹۵-۵-۲۲ ۱۰ ۳ ۳۲۱از زمین خوردن کسی شاد مشو که نمی دانی

گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد...


جنگل سفید ۹۵-۵-۱۸ ۹ ۳ ۲۷۸

جنگل سفید ۹۵-۵-۱۸ ۹ ۳ ۲۷۸قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد پیروز میدان باشید،

قدرت واقعی یعنی آن قدر عاقل و بالغ شده باشید که از کنار حرف های پوچ

و غیر منطقی آدم های مزاحم و آشوبگر با بی توجهی و بی محلی رد شوید.


جنگل سفید ۹۵-۵-۱۷ ۸ ۱ ۲۲۵

جنگل سفید ۹۵-۵-۱۷ ۸ ۱ ۲۲۵
     به کسانی که پشت سر شما حرف می زنند بی اعتنا باشید؛

     آنها به همانجا تعلق دارند، یعنی دقیقا پشت سر شما...


جنگل سفید ۹۵-۵-۱۵ ۷ ۲ ۱۸۴

جنگل سفید ۹۵-۵-۱۵ ۷ ۲ ۱۸۴
سرچشمه خیانت «دروغ» است وسرچشمه دروغ «ترس» و

سرچشمه ترس؛ گذشته ای است که تو را ساخته است...
جنگل سفید ۹۵-۵-۰۳ ۷ ۲ ۲۱۳

جنگل سفید ۹۵-۵-۰۳ ۷ ۲ ۲۱۳در بدترین ما آنقدر خوبی هست و در بهترین ما آنقدر بدی هست

که هیچ یک از ما را شایسته نیست از دیگران عیب جویی کنیمجنگل سفید ۹۵-۴-۲۸ ۲۰ ۵ ۲۵۵

جنگل سفید ۹۵-۴-۲۸ ۲۰ ۵ ۲۵۵

جنگل سفید ۹۵-۱-۲۰ ۸ ۶ ۲۲۴

جنگل سفید ۹۵-۱-۲۰ ۸ ۶ ۲۲۴