تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جملات قصار» ثبت شده استدر مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوان برنده می شوند؛ چون شیر

برای غذا می دود و آهو برای زندگی، پس « هدف مهم تر از نیاز است »


جنگل سفید ۹۵-۶-۰۶ ۲۳ ۶ ۴۲۲

جنگل سفید ۹۵-۶-۰۶ ۲۳ ۶ ۴۲۲
حماقت هایی هستند که با یادآوری آنها می خندیم و

     این حماقت ها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند...


جنگل سفید ۹۵-۵-۲۸ ۱۴ ۳ ۲۸۰

جنگل سفید ۹۵-۵-۲۸ ۱۴ ۳ ۲۸۰
بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی

برای حرف زدن داشته باشد، نه شعور لازم برای خاموش ماندن


جنگل سفید ۹۵-۵-۲۳ ۱۴ ۴ ۲۷۰

جنگل سفید ۹۵-۵-۲۳ ۱۴ ۴ ۲۷۰

بغض هایت را برای خودت نگه دار؛

گاهی سبک نشوی سنگین تری....


جنگل سفید ۹۵-۵-۲۲ ۱۰ ۳ ۲۹۹

جنگل سفید ۹۵-۵-۲۲ ۱۰ ۳ ۲۹۹از زمین خوردن کسی شاد مشو که نمی دانی

گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد...


جنگل سفید ۹۵-۵-۱۸ ۹ ۳ ۲۵۵

جنگل سفید ۹۵-۵-۱۸ ۹ ۳ ۲۵۵قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد پیروز میدان باشید،

قدرت واقعی یعنی آن قدر عاقل و بالغ شده باشید که از کنار حرف های پوچ

و غیر منطقی آدم های مزاحم و آشوبگر با بی توجهی و بی محلی رد شوید.


جنگل سفید ۹۵-۵-۱۷ ۸ ۱ ۲۰۷

جنگل سفید ۹۵-۵-۱۷ ۸ ۱ ۲۰۷
     به کسانی که پشت سر شما حرف می زنند بی اعتنا باشید؛

     آنها به همانجا تعلق دارند، یعنی دقیقا پشت سر شما...


جنگل سفید ۹۵-۵-۱۵ ۷ ۲ ۱۷۰

جنگل سفید ۹۵-۵-۱۵ ۷ ۲ ۱۷۰
سرچشمه خیانت «دروغ» است وسرچشمه دروغ «ترس» و

سرچشمه ترس؛ گذشته ای است که تو را ساخته است...
جنگل سفید ۹۵-۵-۰۳ ۷ ۲ ۲۰۳

جنگل سفید ۹۵-۵-۰۳ ۷ ۲ ۲۰۳در بدترین ما آنقدر خوبی هست و در بهترین ما آنقدر بدی هست

که هیچ یک از ما را شایسته نیست از دیگران عیب جویی کنیمجنگل سفید ۹۵-۴-۲۸ ۲۰ ۵ ۲۳۹

جنگل سفید ۹۵-۴-۲۸ ۲۰ ۵ ۲۳۹

جنگل سفید ۹۵-۱-۲۰ ۸ ۶ ۲۱۲

جنگل سفید ۹۵-۱-۲۰ ۸ ۶ ۲۱۲