تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کاریکاتور اقتصادی» ثبت شده است
بلا به دور اقتصاد جان! مثل اینکه ناجی هایت تو زرد از آب درآمدند

این همان اقتصادی است که بعضی ها وعده درمانش را داده بودند.

جالب اینجاست که از رو هم نرفته اند و نطقشان کور نشده!

رو که نیست سنگ پای قزوینه!



جنگل سفید ۹۵-۴-۰۲ ۱۹ ۱۵ ۶۷۴

جنگل سفید ۹۵-۴-۰۲ ۱۹ ۱۵ ۶۷۴




جنگل سفید ۹۵-۳-۰۵ ۲۰ ۶ ۳۰۴

جنگل سفید ۹۵-۳-۰۵ ۲۰ ۶ ۳۰۴


با کلیک بر روی تصاویر وارد صفحه اصلی شوید.

کاریکاتورهای سیاسی،اقتصادی واجتماعی

کاریکاتور مسکن مهر          کاریکاتور مذاکره با آمریکا    



            کاریکاتور توافقات  هسته ای

 آزادی بیان امریکایی                      کاریکاتور تورم


کاریکاتور توافق هسته ای و گشایش اقتصادی      کاریکاتور پسرها

                    



پندآموز

حکایت بهلول و قلم قاضی                                  برو سواری بیاموز

                                  تظاهر به کمک کردن

                          قضاوت

                                      توهم عشق




                                            




شعرهای زیبا


عشق پناهی گردد، پروازی نه...



عشق

       
         
سرگرمی


جنگل سفید ۹۵-۲-۱۸ ۱۲ ۶ ۴۰۰

جنگل سفید ۹۵-۲-۱۸ ۱۲ ۶ ۴۰۰



جنگل سفید ۹۵-۲-۰۳ ۲۲ ۹ ۳۰۲

جنگل سفید ۹۵-۲-۰۳ ۲۲ ۹ ۳۰۲